Arsenal: Hiểm địa “hang Sói”, cơ hội vào top 3-Bóng đá 24h

Video trận thua ngỡ ngàng của Arsenal trước Crystal Palace ở vòng 35 giải Ngoại hạng Anh cuối tuần qua:

“).insertBefore(“#zplayer_c38461_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_c38461”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1045534&id_cate=48&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”;
document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_c38461″).innerHTML = ”;
}
}
});
videozplayer_c38461.player.on(“content_third_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_c38461){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_c38461_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_c38461”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1045534&id_cate=48&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”;
document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_c38461″).innerHTML = ”;
}
}
});
videozplayer_c38461.player.on(“content_complete”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_c38461){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_c38461_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_c38461”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1045534&id_cate=48&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”;
document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_c38461″).innerHTML = ”;
}
}
});

// End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top

var v_err_log_zplayer_c38461 = document.getElementById(“zplayer_c38461_ga_error”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_c38461.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_zplayer_c38461){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1045534&ma_error=ERROR_1″;
v_err_log_zplayer_c38461.innerHTML = ”;
}
});
videozplayer_c38461.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_zplayer_c38461){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1045534&ma_error=ERROR_2″;
v_err_log_zplayer_c38461.innerHTML = ”;
}
});
videozplayer_c38461.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_zplayer_c38461){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1045534&ma_error=ERROR_3″;
v_err_log_zplayer_c38461.innerHTML = ”;
}
});
videozplayer_c38461.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_zplayer_c38461){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1045534&ma_error=ERROR_4″;
v_err_log_zplayer_c38461.innerHTML = ”;
}
});
videozplayer_c38461.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_zplayer_c38461){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1045534&ma_error=ERROR_5″;
v_err_log_zplayer_c38461.innerHTML = ”;
}
});
videozplayer_c38461.player.on(“timeupdate”, function () {
if(v_load_recommend_boxzplayer_c38461 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){
try{
var v_time_current = videozplayer_c38461.player.currentTime();
if(v_time_current > 0){
if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){
// Begin 07-11-2018 trungcq XLCYCMHENG_33231_toi_uu_load_recommend_video_json
if(typeof v_object_recomend_video != “undefined” && parseInt(v_object_recomend_video.length) > 0){
var v_total_page_recommend =0;
v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(v_object_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend_video[0][“c_number_items”])));
// Tao HTML video recommend
var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(v_object_recomend_video,”zplayer_c38461″);
// Gắn HTML vào chuỗi
if(v_html_recomend !=””){
// Nếu tồn tại video highlight
if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_c38461”).length) {
$(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_c38461”).after(v_html_recomend);
} else {
if ($(“#zplayer_c38461_container”).length) {
$(“#zplayer_c38461_container”).after(v_html_recomend);
}
}
// Hiển thị dạng slide
if ($(“#box_recommend_zplayer_c38461”).length) {
$(“#box_recommend_zplayer_c38461”).show(1000);
setTimeout(function(){
create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_c38461”, “swpier_container_zplayer_c38461″,”swiper_active_slide_zplayer_c38461”, “pagination-zplayer_c38461″,”wrapper_zplayer_c38461”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_c38461”, “prvVid_recommendzplayer_c38461”, “nxtVid_recommendzplayer_c38461”);
$(“#box_recommend_zplayer_c38461”).css(“height”, “”);
}, 900);
}
}
}
// End 07-11-2018 trungcq XLCYCMHENG_33231_toi_uu_load_recommend_video_json
v_load_recommend_boxzplayer_c38461 = false;
}
}
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
}
});

videozplayer_c38461.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_waiting_zplayer_c38461 = document.getElementById(“zplayer_c38461_ga_media_slow_waiting”);
if(v_slow_waiting_zplayer_c38461){
//đổi ms về s
v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1045534&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load;
v_slow_waiting_zplayer_c38461.innerHTML = ”;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “);
});
videozplayer_c38461.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_metadata_zplayer_c38461 = document.getElementById(“zplayer_c38461_ga_media_slow_metadata”);
if(v_slow_metadata_zplayer_c38461){
//đổi ms về s
v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1045534&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata;
v_slow_metadata_zplayer_c38461.innerHTML = ”;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “);
});
videozplayer_c38461.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){
//console.log(‘ON PREROLL START’);
docGaPreroll_zplayer_c38461 = document.getElementById(‘zplayer_c38461_ga_preroll’);
if(docGaPreroll_zplayer_c38461){
docGaPreroll_zplayer_c38461.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_preroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_c38461.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){
//console.log(‘ON OVERLAY START’);
docGaOverlay_zplayer_c38461 = document.getElementById(‘zplayer_c38461_ga_overlay’);
if(docGaOverlay_zplayer_c38461){
docGaOverlay_zplayer_c38461.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_overlay_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_c38461.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){
//console.log(‘ON POSTROLL START’);
docGaPostroll_zplayer_c38461 = document.getElementById(‘zplayer_c38461_ga_overlay’);
if(docGaPostroll_zplayer_c38461){
docGaPostroll_zplayer_c38461.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_postroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});
videozplayer_c38461.player.on(“onStop”, function(name) {
//console.log(“listener onStop: “);

});

videoAdsInitzplayer_c38461 = true;
}
// Ga video load luôn được chạy
var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_c38461_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ”;
function inViewport( element ){
// Get the elements position relative to the viewport
var bb = element.getBoundingClientRect();
// Check if the element is outside the viewport
// Then invert the returned value because you want to know the opposite
return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom

Ngày giờ tin được công bố lần đầu tiên: 24 April 2019 | 3:03 am

Về Trang “Tin Thể Thao Trần Phan”

Thêm bình luận

two × 3 =