Cá heo xuất hiện ở bờ biển Hội An là tín hiệu đáng mừng


Sự xuất hiện của đàn cá heo hàng trăm con tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm (TP Hội An, Quảng Nam) là điều đáng mừng.


Leave a Reply

seize + 9 =