Chàng trai Quảng Nam được Google trả 727.000 USD đã nộp thuế


Nam thanh niên quê ở Quảng Nam được Google chi trả hàng chục tỉ đồng đã nộp khoảng 1,4 đến 1,5 tỉ đồng tiền thuế.


Leave a Reply

trois − 3 =