Đà Nẵng muốn làm dự án tàu điện 14.000 tỷ kết nối Hội An


Trong số 7 dự án chiến lược mà Đà Nẵng kêu gọi đầu tư, có dự án đáng chú ý là xây dựng tàu điện kết nối giữa Đà Nẵng với thành phố Hội An (Quảng Nam) với chiều dài khoảng 33km, với mức kinh phí 7.000 – 14.000 tỷ đồng.1970-01-01 00:00:00


Leave a Reply

9 + 12 =