Nếu được cấp phép, Vietravel Airlines sẽ tập trung vào thị trường nào?


Đối với đường bay trong nước, Vietravel Airlines chủ trương chọn các công ty hàng không thứ cấp ở các điểm đến như Chu Lai cho khu vực Đà Nẵng-Quảng Nam-Quảng Ngãi.


Leave a Reply

quinze − quatre =